თბილისი, რუსთაველის გამზირი N26

თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი N158

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N34

თბილისი, მარჯანიშვილის მოედანი N83/23

ბათუმი, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა N32 ა